Simulare evaluare I.C.A

Am să încerc să simulez un tip de evaluare a valorii de piaţă a I.C.A. în ipoteza în care, date fiind datoriile pe care le înregistra I.C.A la momentul 16.07.2003, singura rezolvare legală (în afara privatizării) era lichidarea societătii comerciale.

În cazul lichidării există 2 scenarii:

A. Se lichidează fără obligaţia de a menţine activitatea.

Operaţiuni premergătoare:

1. Închiderea contractelor in derulare

2. Încetarea contractelor de muncă însoţită de plaţi compensatorii ( 6 salarii)

3. Obţinerea PUZ pentru vânzarea terenului (include autorizaţii de demolare)

În acest scenariu rezultatul (valoarea de piaţă) lichidării va fi următorul:

VENITURI:

 • vanzare teren – 2.500.000 euro
 • vânzare alte bunuri – 150.000 euro
 • TOTAL –  2.650.000 euro

CHELTUIELI

 • închidere contracte – 200.000 euro
 • plăti compensatorii – 300.000 euro
 • PUZ, demolări, management – 200.000 euro
 • plata datoriilor -800.000 euro
 • TOTAL – 1.500.000 euro

În această variantă A.D.S. putea obţine un rezultat (valoare de piaţă) de 1.000.000 euro – 1.200.000. euro

Dezavantaje:

 • nu este o privatizare ci o lichidare clasică urmare căreia activitatea dispare, 100 de persoane devin şomeri (nu am luat în calcul impactul negativ în bugetul asigurărilor sociale)
 • se creează un precedent periculos în care pentru a închide cu rezultat pozitiv, trebuiesc avansate sume de bani (dificultăti in bugetare).

B. Se lichidează cu obligaţia de a menţine activitatea (şi contractul colectiv de muncă) timp de 5 ani (cazul de faţă).

Operaţiuni premergătoare continuării activităţii:

 • obţinere PUZ pentru vânzarea terenului
 • închiriere spaţiu pentru continuarea activităţii
 • amenajare spaţiu nou

În acest  caz rezultatul (valoarea de piaţă) “lichidării” va fi urmatrorul:

VENITURI

 • vânyare teren – 2.500.000 euro
 • vânzare alte bunuri – 150.000 euro
 • venituri financiare – 300.000 euro
 • TOTAL – 2.950.000 euro

CHELTUIELI

 • PUZ, demolări,management – 200.000 euro
 • chirie sediu nou (5 ani) – 600.000 euro
 • amenajări sediu nou – 250.000 euro
 • salarii tranzitorii – 200.000 euro
 • pierderi asumate – 1.000.000 euro
 • plata datoriilor – 800.000 euro
 • TOTAL – 3.050.000 euro

În acesată variantă rezultatul este negativ (-100.000 euro).

Acest sistem de calcul nu corespunde metodei utilizării continue, metodă care ar fi dat intervale de valoare mai exacte, dar, în principiu valoarea de piaţă a I.C.A. va avea ca rezultat intervalul +/- 500.000 euro.

Am facut acest exerciţiu pentru a demonstra faptul că in dosarul I.C.A. nu există prejudiciu, nu există spălare de bani şi că acest proces a fost o înşcenare, o mascaradă cu un rezultat monstruos în care 12 oameni sunt condamnaţi.

 

This entry was posted in Blog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.