Manifest pentru ceasul al 12-lea

~ partea 1~

M-am hotarât sa discut in spaţiu public despre acest simulacru de proces din 3 motive:

 1. CSM nu mă poate acuza ca încerc să influenţez actul de justiţie,
 2. In spatele acestei nedreptaţi se ascund fapte de corupţie ale unor magistraţi şi funcţionari din sistemul de justiţie şi din executiv,
 3. Aceste nedrepte condamnări nu existau fară complicitatea voita sau nu a altor instituţii ale statului.                                 

Întreaga acuzaţie se susţine pe 2 documente, Rapoarte de Constatare, care sunt fiecare in parte FALSURI intelectuale, documente ticluite in sensul prevazut de Codul Penal.  

In primul Raport de Constatare, pentru a infirma metoda de evaluare folosită de A.D.S., specialistul D.N.A., Nicolae Aurelia susţine că inflaţia pe ultimii 3 ani, 2000-2002, a fost de 125% deşi , Institutul Naţional de Statistică a transmis instanţei prin document oficial că inflaţia a fost de 88%.  

Cel de-al doilea document, Raportul Suplimentar de Constatare din data de 17.09.2008, este de la un capăt la  celalalt un fals, o ruşine economica,la elaborarea căruia au contribuit atât procurorul Eva Emilian cat şi specialistul Nicolae Aurelia.                                                    

Procurorul Eva Emilian prin emiterea Ordonanţei din data de 12.09.2008 creeaza premisele falsului intelectual:

Cere unui specialist DNA sa evalueze valoarea de piata a I.C.A., desi o astfel de operaţiune implică folosirea unor EXPERŢI si nu a unei singure persoane,

Pentru a acoperi cerinţa legala care permite utilizarea specialistilor DOAR in cazuri de urgenta si NUMAI pentru lamuriri  NU PENTRU EVALUARI fixeaza un termen de 5 zile .

Trebuie precizat ca pentru a evalua valoarea de piaţa a unei societaţi comerciale este obligatoriu ca in prealabil să se efectueze : audit legal/juridic, audit tehnic, audit financiar contabil, analiza pieţei specifice. O astfel de evaluare nu se poate face in mai putin de 60-90 de zile.

Specialistul Nicolae Aurelia se supune nejustificat acestui ordin şi realizează un monstruos fals intelectual, un document ticluit de la un capăt la celălalt, in sensul art. 280, alin. 2 din Codul Penal, articol care incrimineaza CERCETAREA ABUZIVA.

Iata, pe scurt motivele pentru care Raportul Suplimentar din data de 17.09.2008 este un fals intelectual:

 •  Metoda de evaluare nu exista, este o născocire a Aureliei Nicolae,
 •  ea foloseşte rezultatele expertizei facute de MIHAI PAPASTERI deşi acesta atrage atenţia ( pag.12,2.4.1): ”……..De asemenea valoarea de piata estimata NU poate fi utilizata in cazul evaluarii ca întreprindere a societaţii proprietare (în acest caz ipoteza de baza este cea a utilizarii in continuare si se va ţine cont de situaţia financiara a activelor şi pasivelor)”.  Şi indica metoda obligatorie.
 •  Chiar şi in metoda aberanta utilizata fiecare calcul este un fals, fiecare cifra este greşita:

a) când calculezi valoarea unui imobil nu ai voie sa aduni valoarea de piaţă a terenului cu valoarea de piata a cladirilor ( calculata prin metoda celei mai bune utilizari).

beste o prostie sa aduni la acest calcul valoarea de folosinţă a terenurilor si clădirilor, dupa ce ai inclus valoarea acestora, este ca si cum la un întreg mai aduni si partea. Mai mult decât atât, dacă valoarea de folosinţă este cedată, ea se scade din valoarea intregului.

 •  Valoarea cladirilor din str.Minulescu si din Buşteni, nu există, pentru ca aceste imobile nu erau in proprietatea I.C.A in urma unor hotărâri judecatoreşti ce  au fost depuse la dosarul cauzei.
 •  Valoarea mijloacelor fixe este greşita pentru că ea nu este cea de la data de 16.07.2003 şi nu este relevanta ( lipseşte auditul tehnic).
 •  Valoarea activelor circulante nu este corecta, nefiind cea de la data de 16.07.2003 este cum cere Ordonanţa procurorului.
 • Valoarea datoriilor este greşită de asemenea nefiind cea de la 16.07.2003.
 • Nici un moment nu se tine cont de cerintele contractului de privatizare,contract care impune restricţii si obligaţii.

Tot acest calcul legat de prejudiciu este o aberaţie economica, este o ruşine dovedind prostia, reaua credinţă şi lipsa de profesionalism.

Raportul Suplimentar culmineaza cu o reevaluare la 15.05.2008, calcul in care valoarea imobilelor se modifica iar datoriile sunt aceleaşi ca in anul 2003.

Cele 2 Rapoarte intocmite de Aurelia Nicolae la iniţiativa procurorului Eva Emilian sunt dovada corupţiei si profundei nelegalităţi.

În instanta am adus aceste argumente dar, nu a fost admisa expertiza judiciară încălcandu-se Codul de Procedură Penală respectiv art.103 alin. 3 si art.172 alin.12. De semnalat este tratamentul discriminator in detrimentul legii in care s-a desfăşurat procesul. In cazul ”Falca” şi in cazul ”Flota” nici măcar nu s-a ţinut cont de Rapoartele de Constatare, Experizele judiciare contând.

In cazul ”Flota”, D.N.A a cerut expertiză, in cazul I.C.A. nerespectând legea nu a fost dispusă de către instanţă cu toate că au fost contestate concluziile raportului de constatare de catre avocatii apărării.

Art. 172. alin. 12 ”După finalizarea raportului de constatare, când organul judiciar apreciază că este necesară opinia unui expert sau când concluziile raportului de constatare sunt contestate, se dispune efectuarea unei expertize.”

Vreau să fie foarte clar IN CAZUL PRIVATIZĂRII I.C.A. NU EXISTA NICI UN PREJUDICIU.

Acest profund act de nedreptate nu era posibil fără complicitatea altor instituţii ale statului. Nu era posibilă condamnarea noastră fără abuzul in serviciu si complicitatea la cercetare abuzivă, savarşite de Ministrul M.A.D.R. Dacian Cioloş. Prin semnatura lui DACIAN CIOLOŞ, M.A.D.R. s-a constituit parte civilă in acest proces fără a verifica dacă creanţa este exigibilă şi certa. DACIAN CIOLOŞ a transmis D.N.A. această adresă fără a avea viza juridică şi avizul Departamentului Economic. M.A.D.R. nu avea bază legală pentru a se constitui parte în acest proces, iar pentru a deveni certă trebuia ordonată o expertiză. Mai mult decât atat M.A.D.R. se constituie parte civilă cu suma de 62 de milioane de euro pe baza expertizei intocmită de Mihai Papasteri, expertiză care nu stabileste vreun prejudiciu.Prejudiciul pentru aceste ilegalităţi a fost funcţia de comisar european primita de DACIAN CIOLOŞ. Aceleaşi ilegalitaţi le-a facut şi actualul ministru DANIEL CONSTANTIN ameninţat de TRAIAN BASESCU.

DANIEL CONSTANTIN EŞTI SI LAŞ ŞI CORUPT.

Acuzaţia de spalare de bani este o altă aberaţie. Instanţa susţine, pe scurt, faptul că prin mărirea capitalului social al I.C.A. cu 1 milion USD, Dan Voiculescu şi-a insuşit 92% din actiunile companiei, adica investind  1 milion USD şi-a insuşit 92% din 7,9 milioane USD,( CONFORM FALSEI EVALUARI). Instanta omite intenţionat faptul că la momentul măriri capitalului social Dan Voiculescu deţinea deja prin GRIVCO S.A 80% din acţiunile I.C.A. Se consideră spălare de bani o investiţie de 1 mil. USD prin care Dan Voiculescu şi-a insuşit 12% din acţiuni, adica a investit 1 mil USD pentru a-şi însusi 950 de mii de USD. Este o aberatie economică si juridică in stare pură. Realitatea economică nu a avut importanţă, nu a contat decât dorinta oarbă de a condamna, acoperind cu cifre strâmbe opera teoretică a doamnei judecator Camelia Bogdan.

În acest dosar nu exista prejudiciu, nu exista spălare de bani dar 12 persoane sunt condamnate pe nedrept.

În ceea ce mă priveste nedreptatea atinge apogeul. Sunt acuzat de complicitate la:” stabilirea cu intenţie a unei valori diminuate faţă de valoarea reala”

Valoarea aşa-zis diminuată a fost stabilită in baza datelor contabile de la data de 31.03.2003. Eu am fost angajat ca director executiv al GRIVCO in luna mai 2003, deci nu aveam cum să influenţez in vreun fel relaţia I.C.A.-GRIVCO.

Caietul de sarcini care stabilea valoarea ”diminuată” a fost incheiat la data de 16.07.2003. Eu am fost MANDATAT de Adunarea Generală a GRIVCO să particip la licitaţie pentru atribuirea I.C.A, ulterior acestei date. La licitatie am participat 5 persoane : 3 mandatate de A.D.S., 1 mandatat al domnului Mencinicopschi, 1 mandatat al GRIVCO . Dintre cele 5 persoane, toti mandatari, numai eu sunt condamnat. Este o altă aberaţie juridica, instituţia mandatului fiind calcata in picioare. In locul meu putea fi mandatat orice cetăţean cu vârsta  peste 18 ani. Licitaţia cu strigare nu presupune nici un fel de oferte si negocieri. Mai mult in conformitate cu art.2019 din Codul Civil ” am dat socoteala” cerând Adunării Generale a GRIVCO să aprobe valoarea acţiunilor I.C.A şi contractul de privatizare.

TOTUL ESTE O MARE NEDREPTATE,UN COSMAR!

O mare problemă este ca instituţiile statului nu funcţionează şi nu reacţionează de frică sau din alte motive necunoscute mie.

Am transmis un Memoriu Parlamentului României in septembrie 2014. Nu am primit nici un raspuns.

Am trimis un Memoriu Ministrului de Finanţe tot in septembrie. Nici un raspuns.

Ceea ce este insă cel mai grav, este ca tot in septembrie 2014 am făcut plângere penală impotriva procurorului Eva Emilian si Aureliei Nicolae pentru cercetare abuzivă conform art.280 alin.2 din Codul Penal. Deşi este incontestabil că Raportul Suplimentar de Constatare din 17.09.2008 este un document ticluit cu intenţia de a crea un rejudiciu artificial, inexistent si de a condamna 12 persoane nevinovate, Procuratura Generala nu a dat nici până acum curs acestei plângeri.

 Adevăratele persoane corupte sunt procurorul Eva Emilian, specialistul Aurelia Nicolae, Dacian Cioloş şi complicii lor.

Cred ca si D.N.A ar trebui să recunoască greşelile făcute de angajaţii ei pentru că, altfel, peste toate actele lor pluteşte indoiala.

NU, I.C.A. nu este un caz izolat. Sunt şi alte uriaşe erori judiciare, sunt şi alţi oameni nevinovaţi în speţe importante. Aceste erori pot avea si vor avea implicatii asupra economiei României şi pot afecta siguranţa naţională a României. Fac aceste afirmaţii cu certitudinea că am dreptate. Dacă imi veţi spune că faptele s-au prescris, am să vă spun ca faptele penale poate s-au prescris dar dreptul de proprietate este imprescriptibil.

Sunt erori judiciare despre care voi vorbi altădată, care pot avea implicaţii mult mai grave decat cele din cazul I.C.A.

Un lucru este cert. Sunt oameni nevinovati condamnaţi pe nedrept iar societatea românească este indiferentă. Nepăsarea sau complicitatea blochează instituţiile statului. Cred ca Preşedintele României ar putea să arbitreze această situaţie mai ales pentru că,repet,erorile judiciare pot afecta SIGURANŢA ECONOMICA A ROMÂNIEI.

 

This entry was posted in Blog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.